Среща в Министерството на икономиката

от .

meeting ministry of economy

На официална среща в Министерството на икономиката, Саид Хадеи и Александър Александров се срещнаха с господин Любен Петров, заместник-министър на икономиката, придружаван от госпожа Дияна Найденова, директор на дирекция "Външноикономическа политика", както и с експерти от министерството.

Разисквани бяха възможностите за развитието на българо-иранските бизнес отношения и готовността на Министерството на икономиката да съдейства на Ирано-българска бизнес асоциация и нейните членове за получаването на информация и помощ при реализирането на проекти от взаимен интерес.

И двете страни определиха тази първоначална среща като изключително ползотворна за по-нататъшното развитие на ирано-българските икономически отношения.

 

За нас

Ирано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в областта на опазването, развитието и популяризирането на материалната и духовна култура, традициите, практиките, обредите, социалните групи, бизнес средите и обединенията, както и на добрите регионални и международни практики, опит...

Повече

Галерия

Дейности

world flags sphereИрано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е член на Клуба на Смесените и Чуждестранните Палати в България, към Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), и участва активно в организираните от него събития и работни срещи.

Повече