БТПП е в готовност за сътрудничество с бизнеса от Иран

от .

iran bulgaria btpp biznesНеобходимостта от възстановяване на икономическото сътрудничество с Иран бе тема на разговор между Вълчан Вълчанов, експерт в Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното събрание на България, и председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Обсъдено бе, че съществува потенциал за разширяване на търговско-икономическите връзки, имайки предвид броя на дружествата с ирански капитал и представителствата на ирански фирми, действащи в България. По данни на Агенция по вписванията със 100% иранско участие са 8 от компаниите, 16 – са смесени фирми и 14 - търговски представителства. Съдействие за развитие на бизнеса им в страната оказва и Ирано-Българска Бизнес Асоциация.

thumb main web P2168890 001В рамките на срещата бе констатирана необходимостта от повече информация за възможностите за двустранен търговско-икономически обмен и производство.

За нас

Ирано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в областта на опазването, развитието и популяризирането на материалната и духовна култура, традициите, практиките, обредите, социалните групи, бизнес средите и обединенията, както и на добрите регионални и международни практики, опит...

Повече

Галерия

Дейности

world flags sphereИрано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е член на Клуба на Смесените и Чуждестранните Палати в България, към Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), и участва активно в организираните от него събития и работни срещи.

Повече