Среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България

от .

klub smeseni palati iranВ БТПП се проведе традиционната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България, на която домакин бе Българо–румънската търговско–промишлена палата със седалище Русе. Събитието бе официално открито от председателя на БТПП  Цветан Симеонов. Той представи и резултатите от Третия Европейски парламент на предприятията, в който БТПП участва с делегация от 18 представители на бизнеса.  По оценка на председателя на БТПП, проблемите на българския бизес съвпадат с проблемите на европейския бизнес - бюрокрация, труден достъп до кредитиране и международни пазари.

 

Екипът на Българо–румънската търговско-промишлена палата представи дейността на палатата и сподели своя 11-годишен опит в организрането на бизнес  мисии, делегации, участие в проекти. Палатата е установила добри отношения с ТПП Прахова, Букурещ и др.

Атанаска Калчева, директор на Френско-българската търговско-индустриална камара сподели опита на Камарата и сътрудничеството й с БТПП за организирането и промотирането на кампанията за намирането на поддоставчици за френските компании, вече работещи в България, главно в индустриалния сектор.

Мероприятието продължи с представяне на фирми-членове на Българо–румънската търговско-промишлена палата.

За нас

Ирано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в областта на опазването, развитието и популяризирането на материалната и духовна култура, традициите, практиките, обредите, социалните групи, бизнес средите и обединенията, както и на добрите регионални и международни практики, опит...

Повече

Галерия

Дейности

world flags sphereИрано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е член на Клуба на Смесените и Чуждестранните Палати в България, към Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), и участва активно в организираните от него събития и работни срещи.

Повече