Предстояща бизнес среща в Стара Загора

от .

ibba-stzДоговореност за партньорство между Търговско-Промишлена Палата - Стара Загора и Ирано-Българска Бизнес Асоциация беше подписана по време на двустранна среща между ръководството на двете организации. Целта е да се подобрят бизнес контактите между предприемачи от двете държави.

Бизнесът на Стара Загора и възможностите за търговско-икономическо сътрудничество с Иран, ще бъдат представени по време на среща, която ще се проведе в залата на Палатата на 15 април от 14:00часа. Това е първата конкретна инициатива след срещата между председателя на ТПП - Стара Загора Олег Стоилов и президента на ИББА Саид Хадеи.

Търговско-Промишлена Палата - Стара Загора и Ирано-Българска Бизнес Асоциация канят всички ръководители на фирми, които имат интерес, да участват в бизнес срещата. Необходимо е фирмите да направят предварителна регистрация за срещата до 8 април 2014 г., като посочат сферата на своите интереси.

Регистрационна карта можете да откриете в Икономическия портал на регион Стара Загора: www.chambersz.com

За нас

Ирано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в областта на опазването, развитието и популяризирането на материалната и духовна култура, традициите, практиките, обредите, социалните групи, бизнес средите и обединенията, както и на добрите регионални и международни практики, опит...

Повече

Галерия

Дейности

world flags sphereИрано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е член на Клуба на Смесените и Чуждестранните Палати в България, към Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), и участва активно в организираните от него събития и работни срещи.

Повече